logo Redovisningskonsult02

Tips

bokochkvitto02

Fördelar med aktiebolag

Tips på skattefria förmåner

Utdelning i aktiebolag

Personalgåvor i aktiebolag

Fördelar med aktiebolag

 • Enklare administration.
 • Klarare skiljelinje mellan egna och företagets pengar.
 • Ingen risk att åka på en skattesmäll i efterhand.
 • Mindre risktagande då den privata ekonomin inte
  behöver stå på spel genom att det inte finns något personligt betalningsansvar.
 • Lågskattad utdelning på insatt kapital.
 • Förmånligare överlåtelseregler vid avveckling.
 • Möjlighet att sälja bolaget under tiden.
 • Skattefria förmåner till ägaren eftersom han räknas
  som anställd. Exvis. arbetsglasögon, julklapp, förfriskningar, fri motion osv.
 • Traktamenten kan tas ut som för anställda.
 • Ej avdragsgilla kostnader i bolaget innebär ingen beskattning privat (ex.vis representation, sjukvård, vissa försäkringar.)

Tillbaka

Tips på skattefria förmåner

 • Personalgåva (Julgåva, Minnesgåva, Jubileumsgåva)
 • Arbetsglasögon
 • Förfriskningar under arbetet
 • Fri motion och motionsredskap
 • Arbetskläder
 • Fri vaccination

Utdelning i aktiebolag

Som ett alternativ till reglerna om kapitalunderlag och löneunderlag får en ägare av kvalificerade andelar i fåmansföretag ta ut ett belopp motsvarande 2 inkomstbasbelopp som årets gränsbelopp, dvs. 150.150 kronor. Detta uttag beskattas med 20 % kapitalskatt. Men det blir inte möjligt att använda vanliga regler för en del av innehavet och schablonregeln för den resterande delen. Reglerna för sparade gränsbelopp blir däremot oberoende av hur årets gränsbelopp beräknas. Årets gränsbelopp, förutom det lönebaserade beloppet, ska beräknas som omkostnadsbeloppet multiiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med tillägg på nio procentenheter

Tillbaka

Personalgåvor i aktiebolag

 • Minnesgåva på 10.000:- (inklusive moms) får lämnas - vid födelsedag 50 resp 60 år - när anställning upphör efter minst sex års anställning - efter 25 års anställning
 • Julgåva på 400:- (inkl. moms)
 • Jubileumsgåva på 1.200:- (inkl. moms) vid företagsjubileum.
  Men det får inte vara kontanter eller dylikt!

   

Startsida


Tillbaka