Kostförmån 2013

logo Redovisningskonsult02

Nyheter

PARMAR02

Bilförmån 2016

Representationsbelopp 2016

Bilresor 2016

Skattefria gåvor till anställda 2016

Kostförmån 2016

Sociala avgifter 2016

Mervärdeskatt

Traktamenten - inrikes 2016

Referensränta 2013

Traktamenten - utrikes 2016

Bilförmån 2016

14 107 kr
+
 1,1175 % av nybilspriset
+
 9 % av nybilspriset upp till t.o.m. 333 750 kr
+
20 % av nybilspriset överstigande 333 750 kr

Bilresor 2016

Avdrag i tjänsten och till och från arbetet och i tjänsten

 

Egen bil
Förmånsbil - diesel
Förmånsbil - övriga

18,50 kr/mil
               6,50 kr/mil (bensin)
               9,50 kr/mil (diesel)

Kostförmån 2016

Frukost
Lunch/middag
Helt fri kost (minst tre måltider)

  43 kr
  88 kr
 220 kr

Mervärdeskatt  2016

Påläggsprocent
25%
12%  1)
 6%    2)
1) Livsmedel, hotell, restaurang
2) Tidn, bok, resa, idrott, kultur

     Skattesats inkl. moms    20,00%
  10,71%
   5,66%

 

Referensränta

12-07-01

 1,5%

Representationsbelopp 2016

Extern och intern:
lunch, middag, supé
Övriga måltider
Teater och golf vid extern representation
Kringkostnader för personalfest,
t.ex. lokalhyra


 90 kr
 60 kr
180 kr

180 kr

Skattefria gåvor till anställda 2016

Tillbaka

(inkl. moms)
Julgåva
Jubileumsgåva (företagets jubileum)
Minnesgåva


     450 kr
  1.350 kr
15.000 kr

Tillbaka

Sociala avgifter 2016

Arbetsgivaravgifter  t.o.m. 1/6
Födda  -       1937
Födda 1938 - 1950
Födda 1951 - 1990
Födda 1991 - -

Egenavgifter t.o.m. 1/6
Födda        - 1937
Födda 1938 - 1950
Födda 1951 - 1990
Födda 1991 -


 6,15%
16,36%
31,42%
25,46%

 6,15%
16,36%
28,97%
23,69%

Traktamenten - inrikes 2016

(Övernattning krävs)
Hel dag
Halv dag
Efter tre månader


220 kr
110 kr
154 kr

Tillbaka

Traktamenten - utrikes 2016

Normalbelopp för aktuellt land

Startsida